free flash templatesbest free website builders

Wykonujemy głównie prace w zakresie:

sporządzenie i aktualizacja map do celów projektowych (m.in. dla realizacji projektów budowlanych oraz mediów);

tyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz inwestycji typu sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazownicza i drogowa;

kompleksowa, geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych dla inwestorów prywatnych oraz jako podwykonawca firm budowlanych;

pomiary sytuacyjno-wysokościowe i realizacyjne;

W ramach usług z zakresu podziału i scalenia oraz rozgraniczenia nieruchomości współpracujemy z zaprzyjaźnioną firmą.

Powyższa oferta przedstawia najczęściej wykonywane usługi. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: +48 606350602.


Odpowiedni sprzęt geodezyjny oraz oprogramowanie pozwalają nam działać szybko i sprawnie.

Posiadamy m.in. tachimetr elektroniczny FOIF OTS 685, niwelator Carl Zeiss Jena Ni-025, odbiornik RTK GNSS CHC X900+ oraz szereg innych urządzeń i akcesoriów geodezyjnych.

Poprawne opracowanie wyników pomiarów oraz proces tworzenia map zapewnia nam nam m.in. program C-Geo v8 i nakładka geodezyjna MK Power 2013 dla środowiska MicroStation.