free flash templatesbest free website builders

Poniżej znajduje się lista ważniejszych obiektów, których realizację obsługiwała nasza firma. Są to przede wszystkim obiekty handlowo-usługowe, biurowe, sportowe, oświatowe, użytku publicznego oraz różnego rodzaju inwestycje infrastruktury technicznej, których obsługą możemy i chcemy się pochwalić.Budowa linii kablowej zasilającej Galerię Korona w Kielcach
     dla: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego J.Wieloch


Rozbudowa Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach
     dla: Unimax Sp. z o.o.


Przebudowa gazociągu w ul. Warszawskiej w Kielcach
     dla: ZRUG Toruń S.A.


Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu
     ulic Żeromskiego-Zagórska-Winnicka w Kielcach

     dla: P.P.H.U. Elektropaks S.Jaroszek


Budowa Hali Sportowej w Masłowie
     dla: Usługi Budowlane "BJK" Grzegorz Dydak


Budowa Kanalizacji Sanitarnej w msc. Marzysz gm. Daleszyce
     dla: Inż-Bud


Budowa Sali Konferencyjnej na dziedzińcu Hotelu Łysogóry w Kielcach
     dla: Eiffage Budownictwo Mitex S.A.


Budowa Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach
     dla: Eiffage Budownictwo Mitex S.A.


Budowa Centrum Handlowego Apollo w Kielcach, ul. Radomska
     dla: Mitex S.A.


Budowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Centrum Usług Rehabilitacyjnych w Piekoszowie
     dla: Mitex S.A.


Rozbudowa Hotelu Łysogóry w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Kanalizacji Sanitarnej w msc. Kowala gm. Sitkówka-Nowiny
     dla: Igloobud


Budowa Kanalizacji Sanitarnej w msc. Mójcza gm. Daleszyce
     dla: Igloobud


Rozbudowa Domu Księży Emerytów w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Osiedla KTBS Sieje-Dąbrowa w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Hali Sportowej w Radoszycach
     dla: Kartel S.A.


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łosieniu gm. Piekoszów
     dla: Kartel S.A.


Rozbudowa Budynku Administracyjnego Zespołu Prokuratur w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Salonu "TOYOTA" w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Kompleksu Budynków Szkoły Podstawowej Nr 25 z Basenem
     i Halą Sportową na oś. Ślichowice w Kielcach

     dla: Mitex S.A.


Budowa Gimnazjum i Liceum Ekonomicznego w Nowej Słupii
     dla: Kartel S.A.


Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza Biblioteki Głównej
     Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

     dla: Mitex S.A.


Rozbudowa Poczty Głównej w Kielcach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Biurowca Nadleśnictwa w Daleszycach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Gimnazjum z Halą Olimpijską w Nowinach
     dla: Mitex S.A.


Budowa Wysypiska Śmieci w Promniku gm. Piekoszów
     dla: Mitex S.A.


Budowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Szczecno gm. Daleszyce
     dla: Geolbud


Hala Sportowa w Masłowie
(fot. maslow.info)

Sala Konferencyjna Hotel Łysogóry
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Hotel Tęczowy Młyn w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

CH Apollo w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Centrum Usług Rehabilitacyjnych
(fot. piekoszow.pl)

Hotel Łysogóry w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Dom Księży Emerytów w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Osiedle KTBS Sieje-Dąbrowa Kielce
(fot. mitex.com.pl)

Hala Sportowa w Radoszycach
(fot. kartelsa.com.pl)

Szkoła Podstawowa w Łosieniu
(fot. kartelsa.com.pl)

Zespół Prokuratur w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Salon TOYOTA w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Szkoła Podstawowa Nr 25 Kielce
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Gimnazjum i Liceum w Nowej Słupii

Biblioteka Główna Politechniki Św.

Poczta Główna w Kielcach
(fot. inwestycje.kielce.pl)

Biurowiec Nadleśnictwa Daleszyce

Gimnazjum z Halą Olimp. Nowiny