free flash templatesbest free website builders

Co wchodzi w zakres prac geodety?

Geodeta, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych:

sporządza i aktualizuje różnego rodzaju mapy;
wytycza na gruncie projektowane obiekty np. budynki, sieć uzbrojenia terenu;
wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych obiektów;
obsługuje inwestycje budowlane i związane z nimi pomiary np. pionowanie słupów;
dokonuje podziału, scalenia oraz rozgraniczenia nieruchomości;
wykonuje badania osiadania, przemieszczania czy odkształcania się budowli

oraz rozwiązuje wiele innych zagadnień inżynierskich z dziedziny geodezji i nie tylko.


Do czego najczęściej potrzebujesz usług geodety?

1. do sporządzenia mapy do celów projektowych

Celem jej wykonania jest uzyskanie aktualnego podkładu mapowego dla potrzeb opracowania na nim projektu architektoniczno-budowlanego, jakim jest np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych jest więc dokumentem wymaganym do realizacji jakichkolwiek inwestycji budowlanych oraz infrastruktury technicznej.

2. do wytyczenia obiektu na gruncie

Pierwszym etapem budowy jest wytyczenie obiektu, polegające na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne. Jeżeli chodzi o obiekty liniowe to tyczone są punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu.

3. do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz towarzysząca im infrastruktura techniczna podlegają inwentaryzacji powykonawczej, czyli pomiarowi po zakończeniu budowy. Ma on na celu sprawdzenie czy obiekt został zrealizowany zgodnie z założeniami oraz stanowi podstawę do wniesienia go na mapę zasadniczą. Ta natomiast jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do odbioru obiektu.


Zapraszamy na strony naszych partnerów i przyjaciół, których linki znajdują się poniżej

Kieleckie Inwestycje
serwis poświęcony inwestycjom prowadzonym w Kielcach
http://www.inwestycje.kielce.pl

ZAN.pl
centrum znakowania
http://www.zan.pl

Maniek Auto Serwis
pomoc drogowa, serwis opon
http://www.maniekserwis.pl

KRASKA Geodezja
usługi geodezyjne Kielce
http://www.kraska.info.pl

British Bulldog Pub
jedyny angielski pub w Warszawie
http://www.bbpub.pl